Et af de festlige indslag ved den årlige Mandøfest er kvinder og piger
i mandødragt. Her fra Mandøfesten 2015 med formanden for foreningen til venstre i billedet.


Mandøforeningen

Ekstraordinær generalforsamling

Lørdag den 20. april 2019 kl. 10.30
på Restaurant Vadehavet.
Du kan se dagsordenen her


Mandøfesten 2019

afholdes 12. og 13. juli
Se programmet her , når det foreligger.

Opdateret d. 19.3.2019