Bestyrelsen for Mandøforeningen 2019 - 2020.

Ellen Christensen. Formand
Æ Towt 10
6760 Ribe
telf. 23 62 25 30
mail: e-k-mandoe@hotmail.com
Send mail til Ellen

Jesper Jacobsen- Næstformand.
jebi@jebi.dk

Ove Nielsen- Kasserer.
nytoftevej10@gmail.com

Jette Thomsen. Sekretær.
jjthomsen@os.dk

Ivan Lauridsen. Møllerepræsentant.
ivan@lauridsen.se

Jens Hye. Møllerepræsentant.
ingridhye@live.dk

Mette Hjorth Høggaard.
mette@hoeggaard.dk>

Tilbage til startsiden
Kontingent 2019

Kontingentet er uændret 150 kr. pr. husstand.
Unge på 18 år skal have selvstændigt medlemskab.

Indbetalingskort følger med julenummeret af Mandøposten
Sidste rettidige indbetalingsdato er 20. januar.

Hvis indbetaling sker på foreningens konto i
Skjern Bank Regnr 7780 kontonr 1905546
så husk at oplyse indbetalers navn.

Betaling fra udlandet Swiftadresse SKJBDK22RIB og IBAN DK6777800001905546

Adresseændringer bedes meddelt til formanden.

Tilbage til startsiden


Opdateret d. 22.7.2018