Mandøposten

Foreningens medlemsblad udkommmer to gange årligt. I juli og december.

Stof til Mandøposten

Stof til næste nummer af Mandøposten bedes afleveret senest
den 1. november 2018 til redaktøren,

Leif Bundesen
mail: leifbundesen@mail.dk
Lokalt nyt og omtale af mærkedage, dødsfald og lignende også til formanden, Ellen Christensen.
Tilbage til startsiden
Opdateret d. 22.7.2018