Mandøposten

Foreningens medlemsblad udkommmer to gange årligt. I juli og december.

Stof til Mandøposten

Stof til næste nummer af Mandøposten bedes afleveret senest
den 23. maj 2020 til redaktøren,

Leif Bundesen
Torpegårdsvej 27 Sdr. Nærå
5792 Årslev

telf. 65 99 19 08 / 20 96 19 08

mail: leifbundesen@mail.dk
Lokalt nyt og omtale af mærkedage, dødsfald og lignende også til formanden, Ellen Christensen.
Tilbage til startsiden
Opdateret d. 22.7.2018